ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КИЇВСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
«КОМП’ЮТЕРНА ЕКСПЕДИЦІЯ–2012»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Офіційна назва конкурсу
Відкритий конкурс з інформаційних технологій «Комп’ютерна експедиція–2012 » (надалі — конкурс).

 

1.2. Легенда конкурсу
26 лютого 2011 року на Землі отриманий сигнал з космосу «Ми з Юпітера... важко... чекаємо допомоги...» Команда астронавтів вирушає у захопливу подорож...

 

1.3. Офіційний веб-сайт конкурсу
Офіційним веб-сайтом конкурсу є сайт http://compexp.org.ua (надалі просто сайт). Вся необхідна інформація (інструкції, документація, графік проведення, завдання, підсумки, тощо) розміщуються на сайті конкурсу.


1.4. Мета та завдання конкурсу
Конкурс проводиться у м.Києві з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей серед учнів навчальних закладів. Конкурс проводиться з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації через мережу Інтернет та публікації кращих робіт на сайті конкурсу.

 

1.4.1. Основною метою конкурсу є:
• сприяння духовному збагаченню особистості;
• набуття навичок командної роботи;
• стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді;
• підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних та комунікаційних технологій;
• прищеплення учнівській молоді навичок дослідницької роботи;
• стимулювання впровадження сучасних інформаційних технологій в різні сфери бізнесу, держави, освіти і
культури;
• пошук кращих стратегій і методів використання Інтернету;
• виявлення, поширення, впровадження в навчально – виховний процес прогресивних форм і методів навчання, стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними інформаційними технологіями;
• створення фонду програм для роботи творчих об'єднань різних технічних напрямків.

 

1.5. Керівництво та організація конкурсу
Конкурс проводиться Міським координаційним центром науково-технічної творчості учнівської молоді м. Києва ЦНТТМ «Сфера». Керує проведенням конкурсу Оргкомітет, що складається з представників засновників конкурсу. Для організації експертизи робіт, представлених на конкурс, Оргкомітет формує склад журі, до якого запрошуються фахівці з відповідних напрямків. Склад журі затверджується МКЦ НТТУМ.

 

1.6. Учасники конкурсу
У конкурсі мають право брати участь команди гуртківців позашкільних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів віком до 18 років.
Кожна команда складається з керівника та учнів, максимальна кількість членів команди — 6 чоловік.
Обов’язковою умовою участі у конкурсі є доступ до електронної пошти та доступ до мережі Інтернет.
При участі в очних заходах команду очолює керівник команди, який несе відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей в дорозі та під час проведення цих заходів.
Змагання проводяться у двох категоріях:
• Юніори (учні, що вивчають інформатику перший рік)
• Майстрів (учні, що вивчають інформатику більше одного року)
Відповідальність за достовірність наданої інформації несе керівник команди. Оргкомітет має право запросити в учасників документи, що підтверджують інформацію (копії свідоцтва про народження, довідка від навчального закладу про термін навчання учнів)

 

1.7. Місце проведення конкурсу
Конкурс проводиться з використанням Інтернету. Роботи на конкурс надсилаються через сайт конкурсу.
Місце проведення фестивалю кращих робіт обирається оргкомітетом. Учасникам змагання надсилаються запрошення із зазначенням точної адреси та часу проведення фестивалю.
За рішенням оргкомітету та згодою учасників під час проведення змагань або після їх завершення можуть бути проведені додаткові екскурсії та семінари для учасників.


2. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


Реєстрація учасників ..................................1–30 березня 2012 р.
Подання конкурсних робіт.........................1–30 березня 2012 р.
Оцінювання конкурсних робіт....................1–10 квітня 2012 р.
Нагородження кращих робіт .....................12 квітня 2012 р. о 16:00


3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ І ПРИЙОМУ РОБІТ


Всі учасники мають бути обов'язково зареєстровані на веб-сайті конкурсу. Реєстрацію учасників здійснюють керівники команд. Конкурс проводить за допомогою Інтернет-технологій: заявки та роботи подаються учасниками на веб-сайті, оцінювання проводиться членами журі на веб-сайті конкурсу.

 

3.1. Правила відмови в реєстрації робіт
Оргкомітет та члени журі залишають за собою право відхиляти:
• Роботи, що містять рекламну інформацію;
• Роботи з наявністю нецензурних і грубих виразів, образливих висловів на будь-чию адресу;
• Роботи, що містять порнографію і посилання на ресурси, що мають порнографічний характер;
• Роботи із закликом до порушення чинного законодавства;
• Роботи, що містять вислови расистського характеру, або закликають до релігійної ворожнечі;
• Роботи, що порушують закон «Про авторське право»;
• Роботи з недотриманням правил і технічних вимог, встановлених даним положенням.


4. ВИМОГИ ДО РОБІТ


Проект обов'язково повинен містити такі складові:
• Творча робота (публікація, програмна розробка, веб-сайт, відеоролик, тощо);
• Скріншоти (знімки экрану);
• Короткий опис роботи (подається на сайті).
Не обов’зково:
• Пояснювальна записка (опис роботи, інструкція по застосуванню);
• Відеопрезентація для представлення роботи, та її захисту.
Проект повинен бути виконаний за допомогою комп’ютера і відповідати заявленій тематиці.
Роботи повинні відповідати технічним вимогам, які наведено у додатку до положення та опубліковано на сайті конкурсу.

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ


• Естетична складова (зовнішній вигляд, відповідність іллюстрацій темі, єдність стилю оформлення роботи)
• Дослідницька складова (глибина дослідження, складність теми)
• Технічна складова (складність реалізації, простота і лаконічність навігації, кількість задіяних у роботі навиків)
• Документація (повнота, лаконічність, зрозумілість)
• Презентаційна складова (лаконічність та презентаційна майстерність, повнота розкриття теми)
Усі критерії є рівнозначними і оцінюються за десятибальною шкалою.


6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ


Команда-переможець визначається за набраною кількістю балів. Учасники команд, що посіли призові місця нагороджуються дипломами МКЦ НТТУМ та призами. Жюрі залишає за собою право відзначити переможців в окремих номінаціях.


7. АВТОРСЬКІ ПРАВА


Всі права авторів захищені законом «Про авторське право». Автори, що надсилають свої роботи на конкурс, безоплатно передають організаторам конкурсу право вільного використання і надання  широкого доступу до цих матеріалів в межах веб-сайту конкурсу.

Організатори конкурсу залишають за собою право некомерційного використання присланих на конкурс робіт, наприклад при підготовці атрибутики конкурсу, каталогу робіт, презентацій, тощо. При цьому обов’язковим є вказання автора роботи. Доступ до робочих файлів надається з навчальною метою та тільки зареєстрованим учасникам конкурсу.Повне або часткове копіювання іншими особами творчих робіт, розміщених на веб-сайті конкурсу, заборонене, узгодження використання матеріалів обговорюється з їх авторами.

Всі матеріали використовуються виключно в некомерційних цілях, відповідальність за несанкціоноване копіювання і комерційне використання будь-яких матеріалів несуть особи і організації, що неправомірно використали ці матеріали.